• Gaute Heivoll - Než shořím

    Norská knižní událost roku 2010 právě vychází v českém překladu!
  • facebook

    Málokdy se nám podaří komunikovat přímo s tím, komu jsou naše knihy určeny. Buďme v kontaktu!
Nakladatelství Vakát

Fakta o Finsku, vynikající četba

30.5.2010 MUDr. Radkin Honzák, CSc.

     Hrdina, nezávislý novinář, má sepsat na objednávku finského velvyslanectví brožuru o Finsku, která by do této země přilákala norské turisty. Ujme se tohoto úkolu, přestože o Finsku zhola nic neví, zato nutně potřebuje peníze. Nový vztah s mladou ženou mu nabízí cestu z celoživotní osamělosti, současně ale komplikuje život starostmi a vnucenou péčí o adolescentního a poněkud nestandardně se chovajícího bratra nové partnerky.
 
     Zatímco hrdina dává dohromady vše o Finsku, autor postihuje řadu vlastností, nectností i dobrých stránek, zbabělostí i hrdinství nás všech (bez ohledu na to, že autor i hrdina jsou doma v Norsku, jejich bolavé problémy, včetně neonacistické lůzy, nacházíme beze zbytku také u nás doma). Široký tok vyprávění zachycuje nejen reálie a atributy konzumního stylu, ale i způsob, kterým ten ovlivňuje naše jednání, myšlení a osobnost.
 
     V akváriu malého hrdinova strachu (hydrofobie) je reflektován větší a zásadní existenciální strach jak z osamělosti, tak z plynutí a jeho nevyhnutelného konce. Přestože příběh ke katarzi zákonitě spěje, její objev i charakter je trochu z rodu "deus ex machina" a nutně nastoluje otázku, co bude s jednajícími osobami dále. Ich-forma s dlouhými až půlstránkovými větami plnými asociačních meandrů připomíná projev pacienta z psychoterapeutické pohovky, nicméně pacienta, který je dosud schopen fungovat (ano, fungovat, nikoli naplno žít) v současném světě, a to na úkor některých základních psychologických potřeb.

     Výtečné prokreslení psychologie jednajících hrdinů i epizodních postav pasuje knihu nejen na vynikající četbu, ale na cenný doplněk učebnic psychologie osobnosti

 

 

30.5.2010                                             MUDr. Radkin Honzák, CSc.© 2011 Vakát s.r.o.
| RSS |